Nieuws

Project Bouwen - Binden - Beleven vrijwel afgerond

Eendracht maakt macht! Het blijkt weer eens, de geschiedenis herhaalt zich. In een ander tijdsgewricht maar met overeenkomstige kracht, macht en eendracht. Er is een project gerealiseerd, met prachtige resultaten, in een vreemd en bijzonder jaar met dito omstandigheden. MFC De Meulewiek voorjaar 2021 is schitterend geworden, van binnen en van buiten. Hieronder enkele foto's. 

AanzichtVoorzijdeNw20210320 155144 HoofdingangNw20210319 115007 FoyerNw20210319 113847

Gemeenschapshuis weer opengesteld

Zoals jullie ondertussen natuurlijk al weten verdwijnt het grootste deel van de coronamaatregelen! Hopelijk betekent dit voor jullie weer dat alles van het slot en onder het stof vandaan gehaald mag worden. Er blijven enkele regels van kracht.

Basisregels

 • Was vaak en goed uw handen.
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen.
 • Blijf thuis bij klachten en laat u direct testen.

Groepsvorming en repetities

De maatregelen wat betreft groepsvorming vervallen per 26 juni ook. Net als het negatieve advies voor zingen. Houd altijd 1,5 meter afstand, tenzij dit niet mogelijk is vanwege de aard van de activiteiten. De Rijksoverheid licht dit verder toe: Plannen voor kunst en cultuur | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl.

Uitvoeringen, optredens en evenementen

Vanaf 26 juni zijn evenementen op reguliere locaties weer toegestaan. Denk hierbij aan theaterzalen, openluchttheater. Vanaf 30 juni mogen onder voorwaarden weer eendaagse evenementen worden georganiseerd. Er zijn dus ook weer uitvoeringen mogelijk op niet-reguliere locaties. Daar gelden wel nog een aantal regels voor.

Evenementen met vaste zitplaatsen, zonder toegangsbewijzen

 • Bezoekers moeten 1.5 meter afstand houden.
 • Er is niet langer een maximum aantal personen per ruimte, terrein of zaal. Er geldt een maximale capaciteit van 100% van de capaciteit op anderhalve meter afstand.
 • Placering (het toewijzen van een zitplaats), registratie en een gezondheidscheck verplicht.
 • Er wordt zoveel mogelijk uitgegaan van af te grendelen ruimtes, bijvoorbeeld een evenemententerrein, zodat de bezoekersstroom gereguleerd kan worden.Protocol mfc in het kort

 • Iedereen dient de looproute te volgen om 1,5 meter afstand te houden. Deze wordt aangeduid met pijlen op de grond
 • Per vereniging dient een corona-co√∂rdinator aangewezen te worden die zorgt dat de regels in acht genomen worden. Hij vraagt bezoekers bij binnenkomst of ze geen klachten hebben en wijst iedereen erop om de handen te desinfecteren. Desinfectie is aanwezig in de zaal.
 • Er moet een presentielijst van aanwezigen bijgehouden worden waarop naam en telefoonnummer vermeld staan. Deze dient met de normale invullijst in de daarvoor bestemde brievenbus gedeponeerd te worden. Deze is aanwezig in de zaal.
 • Gebruikte kopjes en glazen dienen omgespoeld en op de aanrecht in de keuken gezet te worden. Deze worden daarna op deskundige wijze schoongemaakt door een van onze medewerkers.
 • Na de activiteit moeten klinken van deuren waarmee contact is geweest schoongemaakt worden met desinfectie. De binnendeuren staan zoveel mogelijk open zodat dit contact minimaal is.
 • Ook sleutelhouders moeten op de hoogte zijn van dit protocol.

Het protocol is op voorschrift van de gemeente opgesteld.
Maar blijf voorzichtig en let goed op elkaar!
Bestuur Stichting Gemeenschapshuis Meterik


Agenda
Jaarvergadering: 7 september.